Tevékenységi körök, szolgáltatások

GMP konform gyártóhely biztosítása klinikai mintagyártáshoz és gyógyszertermékek, készítmények előállításához.

Farmakovigilancia vizsgálatok körébe tartozó feladatok elvégzése, gyógyszerek klinikai kutatásához, éltciklus-menedzsmentjéhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

Törzskönyvezési feladatok elvégzése, amely kiterjed a törzskönyvi dossziék, dokumentációk összeállítására, ellenőrzésére, a nemzeti új törzskönyvezési folyamatok, megújítások, módosítások, MRP/DCP folyamatok koordinálására, CTD összeállítására, kísérőirat fordítás, adaptálás, ellenőrzésre, tanácsadásra, valamint a hatóságokkal történő kapcsolattartásra, és a szerializációs tevékenységgel kapcsolatos ügyintézésre.

Gyógyszergyártással és ebbe a témakörbe tartozó kutatás-fejlesztési feladatokkal kapcsolatos alap- és segédanyagok, speciális reagensek és egyéb, speciális szállítási igényű anyagok szállítása.

Gyógyszeriparban használatos új gépek, berendezések, eszközök és eszközrendszerek beszerzése és szállítása, egyedi vagy alacsony sorozatgyártású eszközök, műszerek és gépek ajánlatkérésében történő szaktanácsadása, bonyolítása és telepítés-menedzselése, szállítása.

Gyógyszeripari műszaki-technikai és infrastrukturális beruházások kivitelezésének lebonyolítása, a kapcsolódó hatósági egyeztetési, engedélyezési feladatok menedzselése.

Cégünk főtevékenysége mellett a TEÁOR 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői szakágazatba tartozó szolgáltatásokat is nyújt. Üzleti partnerei között az általános jellegű tevékenységet végző kisvállalkozások mellett megjelennek a speciális, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel általános forgalmi adó alól mentes humán-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók, valamint a gyógyszerkészítmény gyártó középvállalkozások is. Mindezek szakmai specialitásainak kezelésében, a szükséges egyedi igények lekövetésében és megjelenítésében a Társaság több évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.